ποτέλεσμα ΙΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
1. Tα μαθήματα σε όλα τα Tμήματα του ΙΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ άρχισαν
την ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 στις 15:00 .
Παρακαλούνται όλοι οι Καταρτιζόμενοι να παρευρίσκονται στο ΙΕΚ
απο Δευτέρα έως και Παρασκευή απο τις 15:00 μ.μ. Σε άλλη περίπρωση θα παίρνουν απουσίες, οι οποίες καταχωρούνται σε εβδομαδιαία βάση
με αποτέλεσμα την ανεπαρκή φοίτησή τους (17-02-2020)
2. Τα έντυπα των δικαιολογητικων των εκπαιδευτών βρίσκονται
στο αντίστοιχο Link της Ιστοσελίδας του ΙΕΚ Τρίπολης
3. Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ τα θέματα εξετάσεων Πιστοποίησης για την ειδικότητα:
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ (9-3-2020).