ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το ΙΕΚ Τρίπολης σε συνεργασία με το 1ο ΕΚ Τρίπολης πραγματοποίησε δεκαπενθήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Κύπρο την περίοδο μεταξύ 07-12-2016 έως 21-12-2016 με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus +. Στην εκπαιδευτική εκδρομή συμμετείχαν 18 καταρτιζόμενοι του IEK μαζί με δυο εκπαιδευτικούς - συνοδούς. Σκοπός της εκπαιδευτικής εκδρομής ήταν η απόκτηση δεξιοτήτων στο e - επιχειρείν. Δηλαδή , πως μια προσωπική ή επιχειριματική ιστοσελίδα θα μπορεί να είναι ορατή από περισσότερους υποψήφιους πελάτες στις πρώτες σελίδες αναζήτησης της Google σε ελάχιστο χρόνο ανταπόκρισης.
ΕΝΑΡΞΗ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ στις 23-02-2017
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ  
1. ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  
2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΠΛΗΡΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ  
4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ  
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ  
1. Υπευθυνη δηλωση Νο 1 
2. Υπευθυνη δηλωση Νο 2