ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
1. Η πλατφόρμα e-class λειτουργεί κανονικά. Μπορείτε να προμηθευτείτε κωδικούς απο τη Γραμματεία του ΙΕΚ. Παρακαλούμε τους Εκπαιδευτές να ανεβάζουν τις σειμειώσεις τους στην πλατφόρμα openeclass στην ιστισελίδα : http://iek-tripol.ark.sch.gr/openeclass.
2. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018Α  
1. ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  
2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΠΛΗΡΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ  
3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ  
4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ  
1. Υπευθυνη δηλωση Νο 1 
2. Υπευθυνη δηλωση Νο 2