ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή διδακτικού προσωπικου στα Δ.Ι.Ε.Κ. της χώρας. Οι αιτήσεις θα πργματοποιούνται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα https://mis.inedivim.gr απο 08/08/2017 έως και 24/08/2017 ώρα 15:00. Η παραλαβή των δικαιολογητικών απο το Δ.Ι.Ε.Κ Τρίπολης θα γίνεται απο 21/08/2017 έως και 28/08/2017 και ώρες απο 9:00 έως 14:οο.
ΕΝΑΡΞΗ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ στις 23-02-2017
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ  
1. ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  
2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΠΛΗΡΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ  
4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ  
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ  
1. Υπευθυνη δηλωση Νο 1 
2. Υπευθυνη δηλωση Νο 2