ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
1. Παρακαλούνται όλοι οι Εκπαιδευτές να προσκομίσουν άμεσα τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στο αντίστοιχο Link,
ώστε να δημιουργήσουμε τις συμβάσεις εργασίας τους. (12-12-2018)
2. Η πλατφόρμα e-class λειτουργεί κανονικά. Περισσότερες πληροφορίες αναζητήστε στο αντίστοιχο σύνδεσμο.(01-10-2018)