ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
1. Παρακαλούνται όλοι οι Εκπαιδευτές να προσκομίσουν άμεσα τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στο αντίστοιχο Link,
ώστε να δημιουργήσουμε τις συμβάσεις εργασίας τους. (14-03-2019)
2. Οι προτεινόμενες νέες ειδικότητες που θα ξεκινήσουν το Φθινοπωρινό εξάμηνο 2019Β' είναι:.(17-07-2019)
1) ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΏΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
2) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
3) ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
4) ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
5) ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
6) ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ
7) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
8) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ / WEB DESIGNER - DEVELOPER / VIDEO GAMES)