ποτέλεσμα ΙΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
1. Tα μαθήματα σε όλα τα Tμήματα του ΙΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΧΙΖΟΥΝ
τη ΔΕΥΤΕΡΑ 18 MAIOY 2020 στις 15:00 .
Παρακαλούνται όλοι οι Καταρτιζόμενοι να παρευρίσκονται στο ΙΕΚ (14/05/2020).
2. Η ΠΡΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΞΕΚΙΝΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΙΟΥ 2020 (14/05/2020).