ποτέλεσμα ΙΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Τα μαθήματα σε όλα τα Tμήματα του ΙΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ άρχισαν
την ΤΡΙΤΗ 1η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 στις 15:00 .
Παρακαλούνται όλοι οι Καταρτιζόμενοι να παρευρίσκονται στο ΙΕΚ απο Δευτέρα έως και Παρασκευή
απο τις 15:00 μ.μ. Σε άλλη περίπρωση θα παίρνουν απουσίες με αποτέλεσμα την
ανεπαρκή φοίτησή τους (01-10-2019)