ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
1. Τα μαθήματα ξεκίνησαν κανονικά. Παρακαλούνται όλοι οι καταρτιζόμενοι να προσέρχονται
απο Δευτέρα έως Παρασκευή στις 14:45 στο ΙΕΚ Τρίπολης.
2. Η πλατφόρμα e-class λειτουργεί κανονικά. Περισσότερες πληροφορίες αναζητήστε στο αντίστοιχο σύνδεσμο.(01-10-2018)