ποτέλεσμα ΙΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
1. Tα μαθήματα σε όλα τα Tμήματα του ΙΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ άρχισαν
την ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 στις 15:00 .
Παρακαλούνται όλοι οι Καταρτιζόμενοι να παρευρίσκονται στο ΙΕΚ απο Δευτέρα έως και Παρασκευή
απο τις 15:00 μ.μ. Σε άλλη περίπρωση θα παίρνουν απουσίες με αποτέλεσμα την
ανεπαρκή φοίτησή τους (17-02-2020)
2. Τα έντυπα των δικαιολογητικων των εκπαιδευτών βρίσκονται
στο αντίστοιχο Link της Ιστοσελίδας του ΙΕΚ Τρίπολης
3. ΑΛΛΑΓΗΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (8-11-2019).
Παρακαλώ ενημερωθήτε απο το σχετικό Link της Ιστοσελίδας μας.