Διευθυντής

Διευθυντής του ΙΕΚ Τρίπολης είναι ο εκπαιδευτικός Ιωάννης Κατσίρης.
Είναι Διευθυντής του ΙΕΚ από τον Σεπτέμβριο του 2012.