Επικοινωνία

Δ.Ι.Ε.Κ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Διεύθυνση: Τέρμα Τεγέας
Τ.Κ.: 221 00
Δήμος: Τρίπολη
Τηλ.1-2: 2710-242812 -13
Τηλ.Δ: 2710-224036
Τηλ.Υπ: 2710-223140
Fax: 2710-242958
Email: grammateia@iek-tripol.ark.sch.gr