Εργασίες Αποκατάστασης Εργαστηρίου Πληροφορικής από Καταρτιζόμενους με την επίβλεψη του Καθηγητή τους

2017-03-24 18.15.36.jpg

2017-03-24 18.15.43.jpg

2017-03-24 18.20.57.jpg

2017-03-24 18.21.08.jpg

2017-03-27 15.45.22.jpg

2017-03-27 15.45.49.jpg

2017-03-27 15.52.42.jpg

2017-03-24 18.15.43.jpg2017-04-03 17.38.52.jpg