ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
1. Η πλατφόρμα e-class λειτουργεί κανονικά. Μπορείτε να προμηθευτείτε κωδικούς απο τη Γραμματεία του ΙΕΚ. Παρακαλούμε τους Εκπαιδευτές να ανεβάζουν τις σειμειώσεις τους στην πλατφόρμα openeclass στην ιστισελίδα : http://iek-tripol.ark.sch.gr/openeclass.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ  
1. ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  
2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΠΛΗΡΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ  
3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ  
4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ  
1. Υπευθυνη δηλωση Νο 1 
2. Υπευθυνη δηλωση Νο 2