ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ.

Ο κανονισμός λειτουργίας των Δ.Ι.Ε.Κ. βρίσκεται σε μορφή pdf στο παρακάτω αρχείο:
Κανονισμός Λειτουργίας