ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 1807 τΒ'/02-07-2014, Άρθρο 9, Παράγραφος 2, μπρορούν οι καταρτιζόμενοι, αν το επιθυμούν, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 2ου εξαμήνου κατάρτισης να αρχίσουν Πρακτική Άσκηση 960 ωρών εκτός ωρών λειτουργίας του ΙΕΚ. Η Πρακτική Άσκηση ενός εξαμήνου (1) είναι υποχρεωτική. Ό καταρτιζόμενος έχει τη δυνατότητα επίσης να κάνει την πρακτική του μετά το πέρας της θεωριτικής του κατάρτισης των τεσσάρων (4) εξαμήνων. Μετά το πέρας και της Πρακτικής Άσκησης έχουν το δικαίωμα οι απόφοιτοι των ΙΕΚ να συμμετέχουν στις εξετάσεις Πιστοποίησης.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
1. ΟΔΗΓΙΕΣΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ  
2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ  
3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ  
4. ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΚ  
5. ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ  
5. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ