ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Οι σημειώσεις των μαθημάτων διατίθενται απο τους εκπαιδευτές των μαθημάτων μέσω της Πλατφόρμας Open e-Class. Οι Εκπαιδευτές και οι Εκπαιδευόμενοι καλούνται να πάρουν τους σχετικούς κωδικούς απο τη Γραμματεία του Ιεκ Τρίπολης στην αρχή του κάθε εξαμήνου.