Υποδιευθυντής

Το ΙΕΚ Τρίπολης έχει δυο Υποδιευθυντές την κα. Μαρία Ρούτση-Ανδριανάκου καθηγήτρια Μέσης Εκπαίδευσης και τον κ. Νικολόπουλο Ευάγγελο καθηγητή Μέσης Εκπαίδευσης (ΠΕ19).